على بود

 صورت پیوند جهان بود، على بود / تا نقش زمین بود و زمان بود، على بود
شاهى که ولى بود و وصى بود، على بود / سلطان سخا و کرم و جود، على بود
هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس / هم صالح پیغمبر و داوود، على بود
هم موسى و هم عیسى و هم خضر و هم ایوب / هم یوسف و هم یونس و هم هود، على بود
مسجود ملائک که شد آدم ز على شد / آدم که یکى قبله و مسجود، على بود
آن عارف سجاد که خاک درش از قدر / بر کنگرهى عرش بیفزود، على بود
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن / هم عابد و هم معبد و معبود، على بود
آن لحمک لحمى بشنو تا که بدانى / آن یار که او نفس نبى بود، على بود
موسى و عصا و یدبیضا و نبوت / در مصر به فرعون که بنمود، على بود
چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم / از روى یقین در همه موجود، على بود
خاتم که در انگشت سلیمان نبى بود / آن نور خدایى که بر او بود، على بود
آن شاه سرافراز که اندر شب معراج / با احمد مختار یکى بود، على بود
آن قلعهگشایى که در قلعه خیبر / برکند به یک حمله و بگشود، على بود
آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام / تا کار نشد راست نیاسود، على بود
آن شیر دلاور که براى طمع نفس / بر خوان جهان پنجه نیالود، على بود
این کفر نباشد سخن کفر نه این است / تا هست، على باشد و تا بود، على بود

/ 1 نظر / 8 بازدید
روژینا

دمت گرم چه قالب قشنگی توپ شد