فضایل حضرت عباس (ع) :

ای جماعت تا وارام اسلامه نصرت ایلرم   ساغ الیم گتدی سول ال لی دینه خدمت ایلرم یادگار حیدرم یادگار حیدرم اهل بیت یاورم من حسینه نوکرم

بسلیوب حامی منی مولا امیرالمومنین  جوهر ذاتمدی

دینیمنن حمایت ایلرم   یادگار حیدرم ..... یادگار حیدرم اهل بیت یاورم   من حسینه نوکرم ....

........

ای سقای دشت کربلا ای دریای مهنت و وفا فرزند سلطان مشرقین پرچم داره دشت کربلا

/ 0 نظر / 19 بازدید