خداوند در قرآن کریم فرموده است

به مؤمنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.(نور، ۳۰٫)

و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.(نور، ۳1)

امام صادق علیه السلام: «نگاه پیاپی [به نامحرم]، بذر شهوت را در دل می افشاند و همین امر

برای هلاکت بیننده اش کافی است»

شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۸

/ 0 نظر / 4 بازدید